Dagens Gåva

Dagen ger dig en gåva.
Den ger dig tjugofyra timmar,
att använda så meningsfullt som möjligt.
Låt denna dag ge dig insikt,
om den fantastiska styrka du har inom dig.
Låt lugn och ro infinna sig
när dagen är slut.

- Okänd författare - Styrka
" Var så stark så att ingenting kan störa din inre frid

Tala om hälsa, lycka och framgång med alla du möter

Få alla dina vänner att känna att det är någonting speciellt med dem

Se på allting från den ljusa sidan

Tänk bara på det bästa, arbeta bara för det bästa
och förvänta dig bara att det bästa ska hända

Var lika entusiastisk över andras framgångar som du är över dina
egna

Glöm dina misslyckanden i det förflutna
och se fram emot kommande framgångar

Ge alla du möter ett leende

Ägna så mycket tid åt din egen utveckling
så att du inte får tid över med att kritisera andra

Håll dig för god för bekymmer
och för fin för ilska "

-- Christian D . Larsen --


Om du gör ditt bästa...
... kanske du inte alltid kommer att lyckas
men du kommer aldrig att vara en misslyckad person

"I livets kamp är det inte kritikern som räknas.
Ej heller den som pekar ut den starke som snubblar eller den som utför stordåd.

men som kunde ha gjort bättre.
Förtjänsten hör till den som verkligen försöker;
vars ansikte är märkt av dam, svett och blod;
som kämpar djärvt; som gör fel och misslyckas gång på gång,
som kännetecknas av stor entusiasm och hängivenhet,
men som slåss för sina ideal;
som slutligen vet vad som kännetecknar en storartad prestation;
och som i sämsta fall, om han misslyckas,
åtminstone gör det medan han djärvt vågar,
så att hans plats aldrig kommer att vara
bland de likgiltiga och rädda själar som varken känner till seger eller nederlag"

- THEODORE ROOSEVELT -


© Copyright